Archiv

Školní časopis Lercháč

Školní časopis Lercháč byl založen v únoru 2008 z iniciativy nadšených studentů a jejich pedagogů jako školní časopis, odrážející na svých stránkách především život všech, kteří jsou s naší školou jakýmkoli způsobem spjati.

Vedle pravidelných rubrik Úvodní slovo, Ohlédnutí, Aktuálně a Rozhovor se mohou čtenáři těšit na ankety, recenze filmů a literatury, zajímavosti z hudby a sportu či vtipy. Oddíl Studentská tvorba je zaměřen na představení prvních slovesně-tvůrčích pokusů studentů.

Lercháč, který je podporován Společenstvím přátel Cyrilometodějské školy Brno z.s., vycházel zpočátku jako dvouměsíčník každý sudý měsíc školního roku. Od počátku školního roku 2009/2010 vychází třikrát ročně (v listopadu, únoru a květnu). Veškeré texty jsou přijímány výhradně v elektronické podobě, a to vždy do konce předchozího měsíce na adrese casopis(dej_zavinac)cmgp.cz. Redakce si vyhrazuje právo na jejich případné zkrácení. 

Na vaše příspěvky se těší redakční rada: Rosalie Šiklarová, Barbora Špalková, Martin Doušek, Lukáš Kos, Matěj Standara, Michala Marečková, Simona Kapitániková, Aneta Vobořilová, Tomáš Javora, Eliška Dvořáková, Pavel Egerle, Terezie Dominika Běčáková, Mgr. Pavel J. Michele

Archiv rubrik