Zajímavosti

Anketa My a COVID

Studenti a COVID

Během jarní karantény Lercháč provedl nebývale důkladné a kvalitní dotazníkové šetření.

Povinná karanténa či nedoporučené pobývání venku je sice dávno minulostí, ale její následky pociťujeme dodnes. Na jejím začátku jsme se vás formou dotazníku zeptaly na pár otázek. Vaše názory, nápady a pocity ohledně této situace byly velmi rozdílné, a proto jsme se s vámi rozhodly podělit o nejzajímavější postřehy z vašeho života. 

Naší ankety se zúčastnilo rekordních 206 studentů ze všech studijních oborů. Počet vyplněných dotazníků za jednotlivé obory byl poměrně vyrovnaný. Nejvíce aktivní se ukázalo býti nižší gymnázium s 60 odpověďmi. Naopak vyšší gymnázium naprosto zaostalo se svými 38 odpověďmi… Souboj mezi pedagogickými obory byl vyrovnaný, avšak o 2,9 % vítězí předškolní a mimoškolní pedagogika.

Co bylo podle vás na karanténě nejlepší? Očividně vám přinesla hodiny a hodiny tak potřebného spánku, který student běžně prostě nemá. 35 z vás se podařilo jej do denního režimu zařadit. Dále jste nabyli také další neobvyklosti, a to více volného času, který vám umožnil věnovat se a rozvíjet se ve spoustě věcí jako třeba sport, čtení, vaření… Toto se povedlo 169 studentů! WOW! Jste skvělí, držte se, jen tak dál!!! Někteří z vás dokonce zdůrazňujete zlepšování životního prostředí a trávení více času v přírodě. Rodina se zdála být pro mnohé z vás jak pozitivum, tak negativum. 17 z vás se sblížilo s blízkými a panuje u nich doma příjemná rodinná atmosféra, naopak u nemálo z vás to začalo skřípat. 

Otázka “Kdybych byl COVID-19” některé z vás zaskočila a některé naopak velmi zaujala a pobavila. Fantazii jste meze nekladli. Mezi zlem a dobrem jste volili různě, někteří by zničili lidstvo a jiní se je naopak snažili zachránit, pomohli by s vývojem vakcíny, dali by se na úprk zpět do Číny nebo by sami sebe zahubili. Odpověď “nechápu, proč lidem tak vadím” byla též velmi častá.

Jen se podívejte pod článek, kde najdete několik grafů!

Z nepříliš častých odpovědí jsme vypíchly některé, které nás zaujaly nebo pobavily. Doufáme, že odpověď „pít sám je nuda“ na otázku, co bylo na nouzovém stavu nejhorší, nepsal příslušník nižšího gymnázia, nicméně s ním (ať už to byl kdokoli), naprosto souhlasíme. Se studentem, který si postěžoval, že má neustálé nutkání nakupovat něco na internetu, upřímně soucítíme a přejeme úspěšné hledání brigády na léto. Na otázku, co bylo na nouzovém stavu nejlepší, jste také odpovídali různě. Odpověď „mohu být nenamalovaná a neupravená 24/7“ se objevila mnohokrát. Všechny dívky to známe a občas potají v duchu děkujeme osudu za koronavirus, alespoň díky této jedné výhodě a zpříjemnění dne 😀 

Několik z vás bylo velmi přejících a mírumilovných a na nařízeních vlády se vám zdálo nejlepší, že důchodci mají svůj vyhrazený čas na nakupování. Těchto “snášenlivých” studentů bylo naštěstí jen pomálu.

Ať už jste odpověděli jakkoli, jsme za to velmi rády. Účast byla opravdu velká a moc by nás potěšilo, kdyby se nám v příští anketě počet získaných odpovědí podařilo překonat.

Simona Kapitániková a Aneta Vobořilová, G5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *